Vogelvreugd Beckum 
 

Het bestuur van onze vereniging is als volgt:

Voorzitter:             Theo Waanders, tel.  06-57946052,  mail: theowaanders@hotmail.com

Secretaris:             Hermanno Scharenborg, Schaddenweg 20 te 7482RZ Haaksbergen, tel. 06-10219006

                                mail: hermannoscharenborg@hetnet.nl  (tevens ringcommissaris)

Penningmeester:  Jan Lammers , tel. 053-5724735 en mail  jan-tinelammers@hotmail.com

                                 banknr. NL90 RABO 011.09.52.758 t.n.v. Vogelvereniging "Vogelvreugd" Beckum

Leden:                     Harrie Scholten, tel. 06-13804180 en mail: harrie.scholten@kpnmail.nl

                                 Tonnie Weernink, tel. 06-13545724 


LEDENBIJEENKOMSTEN IN 2018.

locatie `t Proggiehoes te Beckum

maand                             datum            aanvang

Januari                             8                     20.00 u.

Februari                           5                     19.30 u. Jaarvergadering

Maart                               5                     20.00 u.

April                                 geen bijeenkomst 

.Mei                                   7                    20.00 u.

Juni                                  geen bijeenkomst 

.Juli                                   2                      20.00 u. zonder agenda

augustus                          geen bijeenkomst

September                       3                     20.00 u.

Oktober                             1                    20.00 u.

Oktober                            22                   20.00 u. Voorbereiding OTT

November                        10 en 11        Vogelshow OTT 

December                         3                    20.00 u.


Uw lidmaatschap
De contributie bedraagt € 20,-- per jaar voor een verenigingslid en als U ook lid wilt worden van de Alg. Ned. Bond van Vogelhouders dan betaald U € 45,-- per jaar.  U kunt dan ook ringen bestellen voor de te kweken vogels en U ontvangt maandelijks het kleurrijke magazine
"Onze Vogels".